Infaq_old

Infaq berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud “perbelanjaan.” Ia adalah amalan dalam Islam yang diberikan tanpa mengharapkan pahala atau pulangan. Seseorang memberikan Infaq hanyalah untuk kesejahteraan masyarakat, keluarga mereka dan niat hanya kerana Allah SWT.

Melalui Infaq, pemberi tidak kehilangan pendapatan dan kekayaannya, kerana Allah SWT menjamin sekurang-kurangnya jumlah yang sama akan dikembalikan dalam banyaknya nikmat yang tidak mampu kita dustakan.

“Bandingan (derma) orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti Sebiji Benih yang tumbuh menerbitkan Tujuh Tangkai; setiap tangkai itu pula mengandungi Seratus Biji. Dan (ingatlah), Allah melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya, lagi meliputi ilmu pengetahuan-Nya.” (Surah Al-Baqarah, ayat 261)

Infaq adalah kewajiban individu terhadap Muslim. Ia adalah kewajiban berdasarkan agama dan keperluan sosial sesama manusia.

Syarat Infaq

Al-Quran menetapkan beberapa syarat mengenai Infaq:

“Infaq seharusnya untuk keredhaan Allah” (Quran 2: 177).
“Infaq harus untuk kesejahteraan orang miskin dan tanpa mengharapkan pahala” (2: 262).
“Infaq tidak boleh diberikan untuk tujuan berpura-pura atau menunjuk” (2: 264).
“Infaq yang diberikan secara diam-diam lebih baik daripada bila diberikan secara terbuka” (2: 271).
“Infaq harus keluar dari pendapatan dan aset yang dibenarkan secara Islam” (2: 267).

Ini sangat penting hari ini kerana Nabi bersabda, “suatu masa akan tiba pada orang ketika seseorang tidak akan peduli bagaimana seseorang mendapat wang seseorang, secara sah atau tidak sah” (Bukhari)
Infaq harus diberikan sebelum kematian (63:10).

Manfaat Infaq

Walaupun seorang Muslim yang memberikan Infaq seikhlas mungkin dan hanya untuk keredhaan Allah SWT, Al-Quran memberikan beberapa hikmah untuk melakukan ini. Ia berbeza sama ada perbelanjaan tersebut dalam bentuk wang atau bukan wang.

Faedah Infaq kewangan:
Sekurang-kurangnya jumlah yang sama yang telah dibelanjakan akan dikembalikan. Ini akan menjadi pulangan minimum.

“Pulangan dapat ditingkatkan menjadi dua kali jumlah yang diberikan” (28:54).
“Pulangannya boleh meningkat berkali-kali”
“Pengembaliannya mungkin lebih dari 700 kali ganda dari jumlah awal” (Quran 2: 261).

Faedah Infaq bukan wang:
Infaq adalah memberi tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Infaq adalah salah satu kebaikan yang amat dimuliakan.

“Belanjakan untuk orang lain, dan aku akan membelanjakanmu ‘” (Bukhari, Muslim).

Ia membantu melenyapkan masalah kehidupan yang biasa dihadapi. Seterusnya, Nabi bersabda, “sesungguhnya amal ini meredakan murka Allah dan meringankan penderitaan kematian” (Tirmidhi).

Ia memantapkan peribadi seseorang. Nabi bersabda, “ada dua nilai diri yang tidak pernah ada bersama dalam orang yang beriman: kesengsaraan dan perangai keji” (Tirmidzi).

Pemberi akan mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat. Dalam Hadis yang terkenal di Bukhari mengenai tujuh jenis orang yang akan mendapat naungan atau perlindungan Tuhan pada hari itu, salah satu dari mereka yang disenaraikan adalah “seorang lelaki yang memberikan hadiah amal secara diam-diam sehingga tangan kirinya tidak tahu akan apa yang diberi oleh tangan kanannya. “

Penyumbang Infaq akan mendapat sebaik-baik tempat di Syurga Allah, melebihi dari apa yang dia minta.

Infaq adalah salah satu medium pengagihan pendapatan yang paling penting. Al-Quran telah memberi penekanan khusus kepada Muslim bukan hanya memberi Infaq, tetapi memberi sebanyak mungkin melebihi keperluan. “Mereka bertanya kepada kamu berapa banyak yang akan mereka belanjakan; Katakanlah: ‘Apa yang melebihi keperluan kamu.’ ”(Quran 2: 219)

Allah memerintahkan orang beriman untuk membelanjakan apa sahaja yang tidak mereka kehendaki untuk amal, demi Allah SWT. Dan jika syarat Infaq dipenuhi, Dia berjanji bahawa mereka tidak akan miskin; sekurang-kurangnya jumlah wang yang mereka sumbangkan akan dikembalikan.

Infaq disebutkan hampir 60 kali dalam Al-Quran. Allah memerintahkan perbelanjaan asas yang soleh ini demi semua manusia. Melalui Infaq, pengagihan semula harta kekayaan membantu untuk membasmi kemiskinan di masyarakat kita. Infaq juga memberikan banyak faedah dan kesejahteraan untuk pemberi, selagi semua syarat dipenuhi.

Infaq Pendidikan

Infaq Food Box Ramadhan

Infaq Untuk Masjid

Infaq Jumaat

Infaq Rehal