Bedaie Satu Rumah Satu Daie

Bedaie Satu Rumah Satu Daie

BeDaie merupakan madrasah (E-pondok) digital pertama di Malaysia yang mana pengguna boleh mengikuti kelas islamik,
mempelajari ilmu agama dan menghafal Al-Quran serta mendalami persoalan dan kemusykilan berkenaan masalah agama tidak kira di mana sahaja pada bila – bila masa.

BeDaie merupakan madrasah (E-pondok) digital pertama di Malaysia yang mana pengguna boleh mengikuti kelas islamik,
mempelajari ilmu agama dan menghafal Al-Quran serta mendalami persoalan dan kemusykilan berkenaan masalah agama tidak kira di mana sahaja pada bila – bila masa.