Tabung Kecemasan Palestine

Tabung Kecemasan Palestine

Tabung Kecemasan Palestine ini akan disalurkan kepada saudara-saudara kita di Palestin umumnya dan di BaitulMuqqaddis khasnya.

MINIMUM DONATION AMOUNT : RM5

Tabung Kecemasan Palestine ini akan disalurkan kepada saudara-saudara kita di Palestin umumnya dan di BaitulMuqqaddis khasnya.

Sumbangan anda amat diperlukan bagi membantu meringankan beban-beban mereka.

Palestin memerlukan kita di saat ini. Adakah kita akan menyambut tangan mereka?